YPE html>

Máy thổi màng 3 lớp

Máy thổi màng PE nhựa 3 lớp ABC cường độ cao


Các tính năng chính (máy thổi màng 3 lớp):
Dây chuyền sản xuất máy thổi màng đồng đùn ba lớp ABC do công ty chúng tôi sản xuất có thể hiện thực hóa các ứng dụng sản xuất linh hoạt và tiết kiệm năng lượng hơn với chi phí thấp hơn. Đối với dây chuyền sản xuất máy thổi màng đồng đùn ba lớp ABC, hai động cơ chính cung cấp đùn ba lớp. Một máy chính cung cấp các lớp phủ bên trong và bên ngoài, và máy chính khác cung cấp lớp làm đầy bên trong. Nó có thể đạt được mục tiêu giảm số lượng máy chính, chi phí và mức tiêu thụ, và tiết kiệm năng lượng.Nhấn mạnh --- tập trung --- đổi mới --- dịch vụ
Không ngừng đổi mới và hơn thế nữa chỉ để tạo ra giá trị cao hơn cho bạn!

Mô tả máy (máy thổi màng 3 lớp):
1) Cấu trúc đơn giản với thiết bị tự động, dễ dàng cài đặt và bảo trì. 2) Sản lượng cao và máy chạy ổn định,
Sản lượng tối đa: 250kg / h.
3) sử dụng vật liệu nguyên chất, máy có thể làm màng mỏng, độ dày: 0,01mm.
4) Con lăn cuộn dây có thể xử lý một con lăn phim nặng. Con lăn phim tối đa có thể có đường kính 1100mm.
5) Dễ dàng thay đổi thiết kế con lăn phim, khi con lăn phim đầy, chỉ cần di chuyển cánh tay để thay đổi trục khí. và dễ cắt.

') })); var e = new Swiper(".gallery-thumbs", { spaceBetween: 10, slidesPerView: 5, loop: !1, freeMode: !0, loopedSlides: 5, watchSlidesVisibility: !0, watchSlidesProgress: !0 }); new Swiper(".gallery-top", { spaceBetween: 10, loop: !1, loopedSlides: 6, navigation: { nextEl: ".swiper-next", prevEl: ".swiper-prev" }, thumbs: { swiper: e } }); $(".swiper-container iframe").css("height", $(".gallery-top").height() + "px"), $(".video-img").css({ height: $(".gallery-thumbs").height() + "px", "max-width": "unset" }), $(".swiper-container iframe").css("height", $(".gallery-top").height() + "px"), $(".video-img").css({ height: $(".gallery-thumbs").height() + "px", "max-width": "unset" }) }))