YPE html>

Máy nghiền nhựa chất lượng cao để mua

Máy cắt bền 
▪Thiết kế lưỡi dao kiểu vảy, lưỡi dao được làm bằng thép công cụ hợp kim có độ bền cao, có độ cứng cao, chống mài mòn tốt và độ bền cao.
Độ dày thành buồng
Độ dày thành buồng 20 ~ 50mm, ổn định hơn trong quá trình nghiền do chịu tải tốt hơn, do đó có độ bền cao hơn.
Máy nghiền nhựa
 
') })); var e = new Swiper(".gallery-thumbs", { spaceBetween: 10, slidesPerView: 5, loop: !1, freeMode: !0, loopedSlides: 5, watchSlidesVisibility: !0, watchSlidesProgress: !0 }); new Swiper(".gallery-top", { spaceBetween: 10, loop: !1, loopedSlides: 6, navigation: { nextEl: ".swiper-next", prevEl: ".swiper-prev" }, thumbs: { swiper: e } }); $(".swiper-container iframe").css("height", $(".gallery-top").height() + "px"), $(".video-img").css({ height: $(".gallery-thumbs").height() + "px", "max-width": "unset" }), $(".swiper-container iframe").css("height", $(".gallery-top").height() + "px"), $(".video-img").css({ height: $(".gallery-thumbs").height() + "px", "max-width": "unset" }) }))