YPE html>

Máy thổi màng hoàn toàn tự động một lớp

Máy thổi màng một lớp gấp mở HDPE LDPE


Ứng dụng sản phẩm
TÂY HẢI
máy thổi màng hoàn toàn tự động một lớp. Tùy chỉnh, Với chức năng mở ra và cuộn dây, chiều rộng cuộn dây tối đa 2800mm.(máy thổi màng hoàn toàn tự động một lớp)
1) Cấu trúc đơn giản với thiết bị tự động, dễ dàng cài đặt và bảo trì.
2) Sản lượng cao và máy chạy ổn định, công suất tối đa: 80kg / h.
3) sử dụng vật liệu nguyên chất, máy có thể làm màng mỏng, độ dày: 0,006mm.
4) Con lăn cuộn dây có thể xử lý một con lăn phim nặng.   Con lăn phim tối đa có thể có đường kính 1100mm.
5) Dễ dàng thay đổi thiết kế con lăn phim, khi con lăn phim đầy, chỉ cần di chuyển cánh tay để thay đổi trục khí.   và dễ cắt.
') })); var e = new Swiper(".gallery-thumbs", { spaceBetween: 10, slidesPerView: 5, loop: !1, freeMode: !0, loopedSlides: 5, watchSlidesVisibility: !0, watchSlidesProgress: !0 }); new Swiper(".gallery-top", { spaceBetween: 10, loop: !1, loopedSlides: 6, navigation: { nextEl: ".swiper-next", prevEl: ".swiper-prev" }, thumbs: { swiper: e } }); $(".swiper-container iframe").css("height", $(".gallery-top").height() + "px"), $(".video-img").css({ height: $(".gallery-thumbs").height() + "px", "max-width": "unset" }), $(".swiper-container iframe").css("height", $(".gallery-top").height() + "px"), $(".video-img").css({ height: $(".gallery-thumbs").height() + "px", "max-width": "unset" }) }))