CHI TIẾT LIÊN LẠC

BẠN CÓ CÂU HỎI? GỌI CHO CHÚNG TÔI

GHÉ THĂM CÔNG TY CHÚNG TÔI TẠI

Số 27 Bắc Vương Giang, Quận Kiều Đông, Thị trấn Feiyun Ruian, Ôn Châu

GỬI THƯ CỦA BẠN

GIỜ LÀM VIỆC

Làm việc 24 giờ một ngày

Liên hệ với chúng tôi