Máy thổi màng ABA của Xianghai Machinery đã được thử nghiệm và sau đó được đóng gói và tải.